Pro ty, kterým to pomaleji pálí - po lopatě od M. Kollera

29. července 2018 v 23:20 |  -> ODKAZY
Martina Kociánová je krásně naivní, nebo to jen hraje?

Užitečný rozhovor.

 

Husy z Husy

22. července 2018 v 23:43 |  Společnost
Vážení, nedávno jsem sem dávala reakci brněnského Magistrátu na můj dopis ohledně představení Naše násilí, vaše násilí. Jak za chvíli uvidíte, jsou na tom členové Husy hůř, než by Vás napadlo. Mentální hniloba pronikla tak daleko, že autorská čtení musí degeni moderovat a v případě vývoje témat nežádaným směrem zasahovat. Nanevýš trapné.
Divadlo už nepoctívám svojí návštěvou ani zadarmo. Ale přece, Karla Zlína mám ráda, tak jsem si pustila tento kousek. A jsem ráda, že alespoň vím, jaká je situace.

Pro ty, komu by se nechtělo poslouchat celou hodinu: P. Zlín žije 40 let ve Francii.
Své čtení začal překladovými básněmi, které narážely na souvislost dřívějších nepokojných časů s pohnutou dobou současnou.
Po asi třech takovýchto kusech se pán, který dne mého názoru vůbec neměl na jevišti co okounět, zasáhl dotazem, co bude p. Zlín pít. Naprosto tím narušil tok a atmosféru čtení. Pak z něj samozřejmě vylezlo, že to byla na něj moc velká pecka a rozklepaně žádal, aby napříště autor četl hlavně něco veselého a optimistického.
Tato výzva nezazněla jednou, opakovala se po celé vystoupení.
Mj. následovaly nespočetné výzvy na pokládání dotazů diváků, jindy zase výzva: Zatleskáme!

Moderátor, jehož jméno neznám a ani znát nechci, si zjevně spletl místo i čas a zapomněl, že není na besídce mateřské školy. Do čtení v dřívějších dobách takto nejapně nikdo nezasahoval - leč časy se mění.

P. Zlín tomu všemu nasadil korunu - viz posledních asi 6 min, kdy na pořadatele prozradil, že když ho zvali, tak ho ujistili, že když mu budou kladeny ožehavé otázky, tak moderátor debatu přeruší.
Ještě že máme to svobodu slova a dementokracii, že?

Filosofie ochrany přírody

17. června 2018 v 17:00 |  Životní prostředí
Jak jsme se jako lidstvo dopracovali ochrany přírody... Postup je následující: Nejprve se bezohlednou zemědělskou (i lesnickou) činností zničí téměř veškerá krajina a tím i život v ní. Krajina se stává nehostinnou, živočichové přežívají jen v malých, zachovalých územích. Tak např. i jistý lom, kam jsem se vypravila okoupat. Jaké bylo mé zděšení, když jsem přijela na místo: lom s okolním územím oplocený jako vězení, za bránou ostraha se psem. A v areálu vyšperkovaném několika toitoikami vybírali vstupné.
Prý to nařídili ochranáři. Myslím, že ochranáři z vlastního ostrahu neplatí a ta to nedělá z dobré vůle, ale pro peníze. Takže ostrahu beztak platíme oklikami z našich daní. A krom toho ještě musíme platit vstupné.

Úžasné. A proč to všechno? Protože každé žábě, každé ještěrce dnes hrozí vyhynutí. Takže se místa, kde se ještě co hýbe, obeženou vysokým plotem a nasadí se hlídka, aby přírodní bohatství střežila před nájezdy bezohledných výletníků.
A proč to všechno? Protože z našich daní/dotací platíme jistým lidem za to, aby likvidovali krajinu.
Platíme za likvidaci naší přírody a je nám to většinou jedno.
Platíme i za tzv. ochranu, a naivně si myslíme, že tím něco zachráníme, ačkoli jediná účinná ochrana by bylo zastavení plošné devastace krajiny jako celku.

Tohle je tedy onen pokrok. Jak dlouho si ještě budou lidé namlouvat, že se máme dnes líp než před 100 lety? Co je tohle za svobodu, když se nemůžete ani svobodně okoupat v čisté vodě? Jsme skutečně bohatší než naši předci, když raci a ryby v potocích nám zní jako báchorka a spoustu živočichů známe jen z atlasů a fotek? Kam zmizelo bohatství životních forem?

Nejvíc mě zarazilo, že právě i obyčejná ještěrka a slepýš jsou již silně ohrožené druhy (tak pravily naučné cedule). Dřív jsem ještěrku vídala i před naším domem. Občas se ukázala, ale teď už léta nic. Naposledy jsem viděla jednu mrtvolku na silnici. Tamtéž nacházím průběžně mrtvolky krtků, ježků, žab, bezpočtu motýlů a ptáků. Sem tak kočka, zajíček či srnka. Jak vidět, se zvířaty se tedy ještě lze setkat, jenže obvykle ve vylisované a vysušené podobě. Jen založit do animaláře...
 


Květná zahrada v Kroměříži

16. června 2018 v 22:57 |  Architektura a urbanismus
Konečně jsem dostala k prohlídce tohoto barokního skvostu mezi zahradami, jak praví turistické reklamní materiály.
Žel musím říct, že za těch 80 Kč vstupného jsem se akorát zklamala ve svých očekáváních. Šla jsem podle mapky a postupně zjišťovala, že v pstružím jezírku nejsou pstruzi, na jahodovém kopečku nerostou jahody, v ptáčnici se popelí toliko čtyři holubi a v zaječím kopečku je internováno v těsných klíckách několik králíků. Prál let od opravy a ohradní zeď už byla celá podmáčená a oprýskaná. Za 230 mil. docela rozpačitý výsledek.
Zahradě ubírá na kráse i nedostatek vláhy. To by se pak mohli zahradníci třeba ztrhat a výsledek by nebyl 100%. I tak nestíhají. Některé části jsou dost zanedbané. Nepodařilo se mi dohledat, kolik se jich o zahradu stará dnes, ale 16-20, jako v době největší slávy, jich asi nebude.

Abych nebyla jen kritická, bylo vidět, že se snažili, až vyrostou nově vysazené ovosné stromy, zahrada ještě trochu získá.
Co mě potěšilo nejvíc, byly nízké trelážové plůtky se zakrslými jabloněmi a hrušněmi. Ověšené plody vypadaly jako nějaká rostlinná výšivka, živý rostlinný ornament.

Postoj Magistrátu města Brna ke hře Naše násilí, vaše násilí

7. června 2018 v 15:47 |  Společnost
Hra Naše násilí, vaše násilí v divadle Husa na provázku rozčeřila již tak notně zčeřenou mediální hladinu českého rybníka. Nedalo mi to, abych si neomočila v břečce svoje prstíčky a nedloubla si zkusmo do brněnského magistrátu s námětem/výzvou na odvolání ředitele divadla.

Představení jsem sice osobně nenavštívila, ale fotky kolující po síti byly dostačující, aby si každý udělal na představení názor. Obscénní až pornografické představění, vyvolávající náboženskou nesnášenlivost na obou stranách (ukřivdění se museli cítit jak křesťané, tak muslimové) může ohrozit bezpečnost obyvatel či návštěvníků Brna. Může se totiž lehce stát, že si nějaký muslim řekne, že pomstí muslimku, která byla v představení znásilněna Kristem (káfirem). V takovém případě bychom mohli čekat zase jen utahování šroubů, větší kontrolu, cenzuru a sledování obyčejných lidí.

Na podnět mi přišla od pí Vorlíčkové, vedoucí Odboru kultury MMB (Magistrátu města Brna) následující odpověď:


Kateřina Vorlíčková, Zdroj

Když to shrneme: V prvním odstavci se praví, že ředitel za to, co se odehrává na prknech divadla, neodpovídá, že to je věcí dramaturgie a odvolání je v kompetenci Rady města Brna. Kdyby o něčem takovém měla rada jednat, asi by to pí Vorlíčková uvedla.
Připomnělo se nám, kteří divadlu nerozumíme, že jde o progresivní umění. Když se tzv. umělec vykálí v budově galerie (Rafani, 2004), jde o umělecký akt a vyjádření názoru, kdyby to udělal obyčejný člověk, přivolaná policie by si ho podala. Toto je merito věci: určité skupiny osob si zkrátka mohou dovolit vše, ostatní - nevzdělaný póvl - může jen mlčet.

Odstavec dva: Vorlíčková uznává, že jde o hru kontroverzní, avšak vyjádření "30 vojensky organizovaných siláků" nás nenechá na pochybách, na čí stranu se staví. Prohlásila by např. o usmrkancích, kteří se v březnu 2018 vyhrnuli jako jeden muž na náměstí mnoha měst a žvatlali cosi o tom, jak nenávidí Zemana a Babiše, že byli vojensky organizovaní? Řekla by to členech Kliniky, kteří neoprávněně obývají cizí budovu? Jestli považuje natáčení na video za omezování soukromí a svobody, vadí ji i všudypřítomné kamerové systémy, na které jsou občané natáčeni všude, kam vkročí?

Opravdu nepotřebujeme hry tohoto typu, aby se začalo diskutovat o některých otázkách. Veškerá "diskuse" se totiž stočila nikoli k samotné pobuřující inscenaci, ale k lidem, kteří přišli vyjádřit nesouhlas a byli ze všech stran médii osočováni jako extrémisté.
Naopak skutečnost, že si v představení muslimka z přirození vytahuje českou vlajku, vůbec nikoho nepohoršila. Ačkoli to je hanobení státního symbolu. Ano, zkusme si představit, kdyby se takováto hra v obráceném gardu odehrála v některé muslimské zemi... To by bylo tóčo!

Paní Vorlíčková a jiní kopou za tu "správnou" stranu, ale přesto my všichni, kteří jsme ještě nepozbyli zdravý rozum, si to nemusíme nechat líbit. Kdyby mi nebylo líto peněz za lístek, nakoupila bych pár kilo rajčat a na představení se vydala.

Istambulská úmluva a Dublin IV.

13. května 2018 v 22:31 |  -> ODKAZY
Vážení, doba pokročila, přituhuje a skoro již mrzne. Valí se toho na nás tolik... nejhorší momentální pohromy se jmenují Dublin IV. a Istambulská úmluva.

První má naplnit program na islamizaci Evropy a rozvrat národních států (zrušení státních hranic) prostřednictvím řízené migrace v rukou elit EU a především neziskových orgranizací. Druhá má zkázu provést v na úrovni rodin i každého jedince tzv. vykořeněnním genderových stereotypů (žena muž, otec, matka). Napříště omyl, který bude vymýcen vymýváním mozků a krádežemi dětí (nadnárodním! orgánem GREVIO), jako to probíhá ve Skandinávii. K adopci budou dávány homo a jinosexuálům, kde rodinu bude tvořit rodič1 a rodič2.

I kdyby se lidé včas vzpamatovali a hromadně protestovali proti těmto zrůdnostem, EU a její pohlaváři přispěchají vzápětí s další a ještě horší verzí téhož (proto taky Dublin IV., protože mu předcházely už tři verze). Když o tom někomu říkám, jen se poťouchle ušklebuje, páč si myslí, že mi straší ve věži. Ale fakt je ten, že v konvenčních médiích o tom mlčí jako pařezy. Namísto toho "informují" o tom, že Putinův režim je autoritářský a proto je třčeba ve všech státech kolem Ruska budovat vojenské základyn NATO, pořádat barevné revoluce atd. Zato že Agenda 2030 plánuje do r. 2030 nasunout do Evropy 56 mil. migrantů, není hodno zmínky.

Ještě k té Istambulské úmluvě: když si ji přečtete, nebudete z toho vůbec moudří, je psána tak šalamounsky otevřeně, aby byl prostor v podstatě pro cokoli. Zaštiťují se ochranou lidksých práv apod., ale na to všechno již normy máme a další vymyšlenosti nepotřebujeme.

V podstatě jde o jakýsi nacistický Lebensborn naruby: Lebensborn usiloval o vytvoření čisté, vyšší árijské rasy, zatímco zde jde o psychický a rasový rozklad současných evropských společností.

Stručně k výše uvedenému zde.

A zde ještě pár slov k Marrákešské politické deklaraci, podepsané ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem (ANO). ANO je zrádcovská strana a její členové by měli viset.

Byzantský patriarcha varuje

25. března 2018 v 23:23 |  -> ODKAZY
Jakkkoli nadpis zní trochu komicky, směšného na následujícím není vůbec nic. Od církve všeho druhu se sice distancuji, musím ale uznat, že ještě existují relativně normální lidi právě i mezi věřícími (pokud pomineme samotnou stránku víry). Přesvědčily mě o tom stránky Byzantského katolického patriarchátu. V horní záložce Aktuální problémy můžete nakouknout do kterékoli přihrádky a objevíte informace, o kterých se vám možná ani nesnilo.
Nevím, jestli přívlastky skandální a hrůzné postačí...Čtěte a bděte!


Mladí a agilní – projekt UNION

26. února 2018 v 21:58 |  Společnost
Dnes ráno nás rozhlasové vlny občerstvily informací, že studentstvo olomoucké univerzity bude pořádat spanilé jízdy na zaostalý venkov, najmě do domovů důchodců (zpitomělí voliči) a na střední školy (budoucí voliči), aby zde pořádali osvětové besedy. Hlavním tématem je změna obrazu EU, o které koluje hódně škaredých a lživých fám. To se musí změnit!

Tuto jednoznačně politickou agitaci se snaží zastřít tím, že do pytle "přednášek" přimíchají taky něco jiných témat, třeba zdravotní, to zní vždycky dobře.Študáci nebudou jezdit jen tak na vlastní pěst, nýbrž budou jezdit s někým zkušeným, zřejmě už vyškoleným, který ví, co a jak. Aby mohli nasávat zkušenosti…Inspiraci pro agitky mezi zaostalými venkovany autoři projektu našli v naší valstníí minulosti, v 50. letech.

Citace z Ústavu pro studium totalitních režimů: V obcích byly pořádány veřejné schůze a osvětové besedy vyzdvihující přednosti kolektivního hospodaření. Na popud okresních výborů KSČ byly vytvářeny agitační dvojice, které dostaly přiděleny dvě až tři obce. Tyto agitační dvojice (často učitelé) měly v úzké komunikaci s místními národními výbory působit na tamní obyvatelstvo ve věci účastnění se žňových prací v JZD formou brigádních výpomocí a tím do budoucna upevnit a rozšířit členskou základnu. Cíl: kolektivizace a rozkulačování.Může nás hřát u srdcete, že studenti z Olomouce v tom nebudou sami. Už se připojila i ostravská uni a brzy jistě posílí řady bojovníků za jedinou bruselskou pravdu i další univerzity.

Vyhrňte si rukávy, eusvazáci!

Marketingová hodnota sportovce

17. února 2018 v 22:38 |  Zámyšlenky
Včerejší řádky o E. Ledecké byly reakcí na vysílání ČRo Plus. Byl zavádějící, protože tato trouba nezveřejní nic, co by nebylo účelové a manipulativní. Proč se bavili o marketingové hodnotě sportovkyně? Protože Ledecká se nebaví s novináři. To jí nemohou odpustit a proto jí propírají, jak mohou, zřejmě je to důležitější, než že získala zlato.
Snaží se vzbudit dojem, že kdo se nekamoší s médii, nebude získávat peníze za reklamu proto, že nebudou jeho obličej všude protláčet.
Myslím, že by se dala jen zopakovat slova o novinářské žumpě.

Kompas v mediálním chaosu

13. února 2018 v 22:35 |  -> ODKAZY
Žijeme ve zlomové době. Média se uchylují k propagandě všeho druhu - od okatých lží, přes překrucování a zamlčování informací až po výrobu umělých mediálních kauz, které mají kriminalizovatr lidi s nepohodlnými názory a lidi nevyznávající jedinou multikulturní, globální pravdu.

Jako protijed lze konzumovat např. zprávy z Aeronetu, Parlamentních listů nebo poslouchat Svobodný vysílač. Vřele doporučuji následující dva pořady

1. O vzdělávání - dozvíte se mj. proč je u nás zaváděna inkluze a co se chystá dále.


Doporučuji dále páteční vysílání s šéfredaktorem Aeronetu (v 19.00), pořady Hovory u klábosnice (ve všední dny v 19.00) a nedělní vysílání s Aliancí národních sil (taktéž v 19.00). (Je potřeba vybírat, vedle velmi hodnotných pořadů SV šíří i bludy páně M. Zelenky a J. Chvátala, ty raději nezkoušejte.) Dozvíte se mnohem více než mnohahodinovým sledováním TV a čtením Bakalových či Babišových plátků.

Kam dál