Listopad 2012

Reflektor

11. listopadu 2012 v 21:52 Zámyšlenky
Vltava se drží s proudem, po nainstalování webových kamer do vysílacích studií a vytvoření nezbytné fejkbukové stránky je tu další novinka: možnost reagovat na aktuálně vysílaný pořad prostřednictvím za tím účelem zřízeného e-mailu. Autoři nápadu lákají posluchače tím, že jejich názor možná bude přečten do éteru.
Hlavní myšlenka je ta, že posluchači mají být takto prostřednictvím moderátora navzájem spojeni.
Nevím, v které úrodné hlavě tato myšlenka vykvetla, proč by posluchače X mělo zajímat, co zrovna napadlo posluchače Y.

Jen zřídka jde o postřehy, které opravdu obohatí. Mnohem přínosnější by bylo, kdyby se dalo do richtiku diskusní fórum na webových stránkách, které nemá pořádné členění.
Manie po okamžitém sdělování si dojmů je pro tuto dobu příznačná. Bohužel - čím méně času na přemýšlení a zpracování myšlenky, tím menší přidané hodnoty se zpravidla dočkáme.

dopisy

10. listopadu 2012 v 21:47 Co se jinam nevešlo
Už notně dlouho plní (skutečnou) naši poštovní schránku jen platební poukázky a létáky s "akčními" cenami, jediné dobré zprávy těchto mrzkých dní. Po dopisech ani stopa. Občas mě přepadne smutek z toho, že žádné dopisy nechodí, ale pravděpodobně bych se nedočkala ani zvláštního, ručně psaného písma, ani jedinečné barvy (pravého!) inkoustu a už vůbec ne nějaké vůně, kterou by úmyslně či neúmylsně pisatel k dopisu připojil. Oč o všechno jsme dnes ochuzeni.
Ale ruku na srdce, zda by se mi chtělo takové dopisy vytvářet?, no, občas ano.
Jako protivné závaží se na druhou misku vah staví averze k České poště, kde si po vystojení nekonečné fronty ani nemůžete vybrat pěknou známku. Ani nevím, jestli je dovoleno pokreslovat obálku a třísnit ji pečetidlem. A lze vyrobit obálku vlastní?
Vůbec bych se nedivila, kdyby ne.
Také není jisté, zda pokud by se objevil takový zvláštní dopis v drápech poštovních úředníků, zda by se dostal k adresátovi. Vyzkoušeno je pouze, že trojrozměrné obálky se velmi často vylupují.

Na druhou stranu nevěřím na 100 % poskytovatelům služby neplaceného emailu, že bude neplacený i za dvacet let a hlavně, že tam taky budou všechny, i ty nejstarší přišlé e-maily.

Huysmans o žernovu kapitálu

9. listopadu 2012 v 22:03 Co se jinam nevešlo

[...]Co je větší zlo, osobní šarvátky na lokální úrovni, nevraživost a půtky v malém, nebo neosobní boje na kolbišti zvaném trh a to třeba s protinožci, kteří náhodou produkují totéž co my?

České země si užívají své: 40letou komunistickou devastaci ekonomickou a morální, následný nájezd a plenění českého průmyslu nesmyslným otevřením trhu, což se rovnalo vysvlečení člověka se zápalem plic donaha a jeho vystrčení na mráz. Další fáze sestávala v likvidaci zemědělství pod vlaječkou nerovně rovných podmínek členství v EU.
A nyní, když uhodila krize a není už koho oč obírat, zbývá ještě obyvatelstvo, které dosud nevzalo do zaječích. A tak, když na nás ušili oprátku praktickým zrušením snížené sazby DPH, demontáží veřejného sektoru a postupnou,a le o to jistější likvidací kultury a vědy, bychom si měli oddechnout, protože předseda vlády utěšuje znechucené občany prohlášením o světle na konci tunelu, kterým mají být investice do stavby dálnic.

Ne že by se člověk rád nezasmál, ale když je to na jeho vlastní úkor...
Kašpaři mají bavit, ale nemají si hrát na krále.

Možná, že ještě jedna defenestrace by nebyla od věci, dobré tradice se mají zachovávat.
A trochu méně svobody, tedy méně bezbřehého přelévání zboží po zeměkouli (přesně tak chápou svobodu liberálové), třeba i nějakou tu obrodu novodobých cechů, cel atd. Zase bychom se mohli vadit v malém našem rybníku, ale je to přece mnohem milejší a osobnější, než si muset výbírat zboží mezi made in China a made in China.