Září 2013

Letś go!

27. září 2013 v 23:06 Jazykový koutek

Poslední dobou se příliš často namísto výzvy: Poslechněme si!, Pobavme se o...! nebo Představte!, Ukažte! atd. používá ošklivý anglicismus Pojďme/Pojďte + infinitiv (př. Pojďme se pobavit!).
Samozřejmě v některých případech je takový rozkazovací způsob nezávadný, např. když rozmlouvající osoby skutečně někam jdou. Jinak se jedná o umělé (a kontraproduktivní) vnášení dynamiky do hovoru.
Když osoby sedí v rozhlasovém studiu, vybídnutí Pojďme se pobavit! může posluchače zmást, protože po takové výzvě by mohl nabýt dojmu, že besedující se v příští vteřině zvednou a půjdou si povídat někam jinam (mimo dosah mikrofonu); vedle toho je to spojení nepřirozené, šroubované a nakonec i méně úderné než obyčejné Pobavme se!

Čeština se dnes ocitá v podobném postavení, jaké už jednou zažila - přísun německých vazeb do našeho jazyka byl v 17. a 18. stol. masivní. Dnes nad spojeními jako jít procházkou namísto procházet se, vzít místo namísto posadit se nechápavě kroutíme hlavou, ale byla běžná (šlo o otrocký překlad německého spatzieren gehen a Platz nehmen). Dnes by je použil snad jen volič je zavylý milovník zašlých časů.

Současníci jsou ale k jazykovým nešvarům své doby méně imunní, neustálé opakování vryje nevhodný tvar do paměti tak, že se stane zcela automatickým.
Pokud nechceme mluvit brzy jako Hottentoti, měli bychom trochu přemýšlet nad tím, jak a také co říkáme. Dávno už se nevyplatí spoléhat na rétorický (ne)um mediálních pracovníků.


Tak pravil PhDr.

8. září 2013 v 22:25 Zámyšlenky

Tak jsem se na nerenomovaném informačním serveru dočetla o tom, že pobyt v lese a mezi stromy působí jako prevence onemocnění rakovinou a pomáhá při její léčbě a že toto tvrzení právě oštemploval někdo s tituli před i za jménem - je to tedy oficiální a tutovka. Pročež vědátoři uzavřeli, že by se měly v městech sadit stromy.

Jsem nemocná touto parciálností, kterou bombardují nejen v tomto nonstopníku své čtenáře. Další den se dočteme, že čokoláda je vlastně zdravá, protože obsahuje kakao... atd. atp. (že obsahuje také škodlivý cukr bude pro ten den vedlejší).

Každý primitiv ví, že žít přirozeně a ve spojení s přírodou je ke spokojenosti a zdraví nezbytné. Možná že moderní lidé dospěli ve své hlouposti tak daleko, že je jim potřeba připomínat tyhle základní věci těmi největšími veličinami, protože z úst pralesního indiána by jim to neznělo dost odborně a nebylo tudíž hodno důvěry.
Proto je třeba pozorování měření - tedy prohnání vjemů, které můžeme vnímat bezprostředně, přístroji, aby nám vypadla čísla, tabulky, tzv. tvrdá data, na jejichž základě teprve vyvodíme ony omračující závěry.

Ano, pobyt v přírodě, na čertvém vzduchu, prospívá zdraví fyzickému i duševnímu. Svět žasne. Kdyby napsali trošičku obsáhlejší článek, měli by vystaráno s rubrikou zdravý životní styl na celý rok.
Stálo by tam asi toto: Lidé, stres škodí zdraví. Pobyt v hlučném, špinavém a ošklivém prostředí (tedy ve většině měst) vám krátí život. Pokud si chcete zdraví zachovat, začněte něco dělat se svým životním stylem a s prostředím, vekterém žijete, jinak na vás rakovina číhá na každém rohu.

Ale to ne, je potřeba plnit rubriku, takže další den se dozvíte, že je dobré běhat, další, že je dobré se potit v sauně, chodit na masáže a dalších tisíc pitomin, takže budete mít hlavu jako meloun, že to všechno nejde stihnout, a stoupne vám krevní tlak.
Namísto řešení skutečných problémů jen anznačovat parciální řešení nebo zdánlivě řešit fiktivní, toť náplň práce médií. Média i vědci se potřebují živit naší pozorností - sledovaností a tedy výnosem z reklamy. Jestli lidé umírají na rakovinu a jak zlepšit život a zdarví lidí, na tom nikomu ve skutečnosti nesejde. , nebo v jakých podmínkách žijí, je každému jedno. Počet mrtvých se mění na statistiku a ta je také dobře prodejná na tržnici inflormací (ne, tu není chyba, je to spečenina slov inflace a informace).

***

A když už jsem se tak rozmáchla, ještě odstaveček. Ona parciálnost a převádění všeho na statistiky je naprosto tristní ve všech oblastech života. Když se má dálnice stavět na místě obzvlášť pěkném, někdy dokonce již chráněném, vyrukuje ekonom s jasnou kalkulací přínosů dálnice. Čím má ale argumentovat milovník přírody/ekolog? Může říct, že je prostě ten kus země krásný a byla by ho škoda zničit? Krása se nedá zpeněžit, nedá se vykázat ve výnosech, dá se jen prožít (pokud to dotyčný dokáže). Aby tedy onen milovník přírody nepřišel ekonomům k smíchu, musí najít tzv. racionální (rozumová) zdůvodnění, např. že na daném pozemku žije extra vzácný brouk. Je již na vyhynutí, statistiky hovoří o... a zde se může vyřádit svým pádným argumentem.
Vytáhl svůj trumf. Ale co je jeden brouk, který nikoho nezajímá, proti pádným a tvrdým číslům ekonoma? Jeden brouk z milionů, když vyhyne, nikomu chybět nebude. Milovník přírody se chytil do pasti mu nastražené. Čísla jsou jen čísla.
Je třeba konečně postavit diskusi jinak, všechno obrátit na ruby a přestat se bránit. Rozumové argumenty jsou jedna věc, ale co na misku vah ve prospěch stavby postaví ekonom, když se ho zeptáme na krásu, zdraví a další (ne)vyčíslitelné hodnoty? Bude shledán lehkým!

Kastrujte!

2. září 2013 v 18:43 Co se jinam nevešlo
Tento nápis na mě vykoukl na stránkách jakéhosi zvířecího útulku. Cítím nějakou zvrácenost v masovém kastrování koček i jiných zvířat, které se děje v duchu "ochrany" oněch zvířat. Poskytuje se tu domnělá ochrana za plnohodnotný život. Někteří majitelé dokonce už (pro)dávají koťata jen pod podmínkou, že budou zavřená v bytě, aby náhodou nepřišla při styku s okolním světem k úhoně. Lidé se nestydí zavřít svoje zvíře na celý život do bytu nebo je strčit do voliéry.
Ochránci zvířat mlčí.To že zvíře nemůže mluvit a samo si vybrat, zda se nechá takto týrat, ještě neznamená, že je to dovoleno.

Ať si povídají o tom, jak jsou zvířata takto internovaná spokojená, nevěřím tomu. I v ZOO podvědomě každý cítí, že "tu něco není v pořádku", že zvířeti je brána důstojnost a dostává náhradou nepodnětný život, nudu a závislost na svých majitelích.

Lidi si nechali nakukat, že kastrace je pro dobro zvířat, dokonce vystudovaní veterináři už s tímto programem v mozku vylézají z VŠ a šíří tyhle zvrácenosti dál.
Jestliže se takto bezostyšeně nakládá se zvířaty, kdy se z nich dělají živé vykastrované hračky, nemůžeme se divit, jestli někdo v podobném duchu nezačne uplatňovat tytéž "vznešené" ideje i na i lidi - vykastrovat, zavřít, občas nakrmit a dohlídnout na to, zda pracují podle norem. Alespoň se nepřemnoží, nechytnou žádné pohlavní choroby a nebudou se mezi sebou prát.

Přemýšlejte o tom.