Květen 2014

Lehké politično Zbyhnevovo

22. května 2014 v 0:07 -> ODKAZY
Stránky psané s důvtipem i vtipem. Zděs jest poučné zamyšlení o Rusku a jeho politice.

Zprávy z Řecka

17. května 2014 v 18:00 Společnost
Na televizní zpravodajství nemá smysl hledět, zprávy tam nabraly charakter zpráv ve středověku - s větší rychlostí se dozvíte přibližně totéž, co lidi dřív, když se zprávy šířili pomalu od úst k ústům: mordy, neštěstí, podivnosti všeho druhu, drby ze dvora a vyšších míst. V čem jsme dál? Prostě zprávy z ulice - bulvár.

Je třeba ladit zahraničí. Poslouchám se znepokojením. Ožebračení obyvatelé Řecka upadají do stále větší bídy. Situace prý hraničí s genocidou: vedení státu hledí sanovat krachující banky částkou 8 mld. Eur, namísto aby za zlomek této částky zaplatilo potřebným zdravotní pojištění.
30 % Řeků nemá žádné sociální pojištění, nedosáhnou tedy ani na placení zdravotního oštření. Proto vznikají sociální kliniky, je jich 40, ale ani 80 by nestačilo, aby byli ošetřeni všichni, kdo pomoc potřebují. Za měsíc navštíví tyto nemocnice kolem 3000 lidí.
30 % lidí žije pod hranicí bídy, z toho důvodu je 3 mil. Řeků bez elektřiny, protože nemají na zaplacení účtů. Eklektrikáři připojují ilegálně lidi zpět k sítím. Topí se dřevem a všelijak, jedna dívka zemřela na otravu splodinami.

Příklad toho, jak to tu možná bude vypadat za nějaký čas. Záleží jen na nás, co si necháme líbit.

Bůh jako psychický virus

15. května 2014 v 22:07 Společnost
Je Bůh jen smyšlenka? Nejspíše ano. Přinejmenším by bylo lépe na to usuzovat, protože v jeho jménu už bylo napácháno převelice mnoho zla. P. Bakalář v knize Bůh jako psychický virus dokládá, že co do zkázonostnosti jsou nejhorší monoteistická náboženství - křesťnaství, judaismus a islám. Co mě ale (mj.) velmi zaujalo je zmínění tzv. Jobova memu - přesvědčení, že pokud se člověku vede špatně, je to vlastně dobře, protože jej Bůh jen zkouší.
Člověk, který přijímá neštěstí pasivně a s radostí, protože je pokládá za Boží zkoušku, musí být nutně masochista. Při rozšíření takového memu může tento napáchat velmi mnoho škod, protože podporuje u lidí odevdanost, pasivitu, vidění v neštěstí zásah nějaké božské síly, namísto aby k problému přistupoval věcně a snažil se problémy řešit, třeba i ve spolupráci s jinými.
Něco podobného lze najít i v buddhismu - to Bakalář nezmiňuje, ale lze to velmi snadno vypozorovat. Lidé naklonění buddhismu vše špatné interpretují jako důsledek svých špatných činů, své karmy; z jejich pohledu je nutné vše bez reptání vytrpět, protože jen tak se jejich karma vyčistí a oni si za dalších x životů budou lebedit... kdesi. Tedy stejný pasivismus a odevzdanost.
Jak by svět vypadal, kdyby všichni byly nakaženi touto nzdravou filosofií? Na celém světě by nebylo jediné (třeba i zdeformované) demokracie, jen samá totalita.


B. Spinoza ve svém díle Tractatus Theologico-politicus píše "I když je tudíž pravdou, že nejvýznamnější tajemství a nejsvrchovanější zájmy monarchií spočívají v tom, jak udržet člověka ve stavu oklamání, a v tom, že se strach, jímž je lid držen v podřízenosti, skryje pod názvem náboženství, takže lid pak bude bojovat za své poddanství, jako by bylo jeho spásou... je rovněž pravdou, že ve svobodné občině by bylo nemožné si představit nebo uskutečnit cokoli ničivějšího."


Náboženství (a teď nemyslím jen ta náboženství, v nichž figuruje Bůh, ale jakýkoli myšlenkový aparát s náboženskými stejné rysy - tzn. třeba i komunismus, nacismus ad.) je třeba odhodit jako nepotřebnou věc. Není jednoduché si přiznat, že život je zbytečný a nesmyslný a že žádný velký bratr ve formě Boha vás nezachrání od nejrůznějších hrůz, posilující by však mělo být poznání, že sami sobě můžeme ve spolupráci s jinými pomoci víc, než kdybychom čekali na milost shůry.

Zlý západ a hodný východ - nebo obráceně?

14. května 2014 v 20:40 Společnost
Vždycky když čtu komentáře pod články o ukrajinské krizi na Novinkách, chytá mě závrať, zmocňuje se mě zoufalství. Jedni horují pro tu, druzí pro onu stranu.
Překvapivě hodně je těch, kteří by při případné návštěvě ruských tanků na našem území přišli východním bratrům naproti s karafiáty.
Paralela s děním v Sudetech, kde se také "bránily zájmy německého obyvatelstva" je zcela zřejmá. Provokace všeho druhu, lživé zprávy v médiích atp. byly na denním pořádku. Tak i dnes. Přes všechna jednání se v záboru pokračuje dál.
(V multikulturním a multinacionálním světě, kde se prakticky může kdokoli stěhovat kamkoli, je tohle dosti závažný problém, protože pod záminkou "chránění zájmů tzv. svých občanů" by kdokoli mohl začít útočit na jiný stát (pokud by k tomu měl dostatek munice a jiného válečného proviantu. Rusů je stejně tolik jako Němců a Francouzů dohromady.

Rusko má vnitřní potíže, tak soustředí pozornost ruského lidu a pozvedá jeho sebevědomí roztahováním se na cizí území. Stará to praktika odlákání pozornosti. Bez nadsázky lze říci, že Rusové jsou degenerování - vyhlazování inteligence a morálnímu křivení jsou vystaveni už prakticky 100 let, takové šlechtění se muselo podepsat na genofondu, kterýmžto pádem i na průměrné inteligenci a morálce.
Mnoho Rusů kdesi na východě nemá o dění v moderním světě ani potuchy - internet je prý stále vzácností a jak bylo hezky předvedeno v jednom dokumentu - lidi se tam stále spokojí s odznáčky a vyznamenáními za údernickou práci ve fabrikách a svými fotečkami na jakési stezce slávy na náměstí toho kterého zapadákova. Změna režimu (byla-li vůbec jaká) tam ještě ani nestihla dorazit.

O mírumilovných pohnutkách Západu si samozřejmě nedělám nejmenší iluze, ale - a to je třeba dvakrát podtrhnout - hlavu do chomoutu naši čelní představitelé strčili dobrovolně, zcela dobrovolně provádí rektální speleologii hned tomu, hned onomu; na to, aby začali používat své vlastní mozkovny a jednali suverénně, jsou příliš pohodlní a nedovtipní.

Dost mě pobavila paralela z oblasti zemědělství. Když Hitler zabral naše území, prohlásil, že v nové Říši se bude každá plodina pěstovat na tom místě, kde jsou k tomu nejvýhodnější podmínky a promptně začal rušit vinohrady na Jižní Moravě a v Rakousku. Nepřipomíná vám to něco?
Likvidace ze strany západu má formu likvidace zcela dobrovolné. Prakticky je z Čech jakási velká montovna a odpadkový koš v jednom - kdo za to bude splácet účty? Soudného dne se nedočkáme, to je jisté.

Vývoj bude asi takovýto: Ukrajině se uzavřou kohouty a jelikož ji zbytek EU bude ropu přeposílat, vyschne potrubí i nám. Někteří sice prohlašují, že to Rusko zničí - to je samozřejmě nesmysl. Nevedlo by se jim dobře, ale hlady a zimou by narozdíl od nás netrpěli. Navíc všechny sankce na Rusko uvalené slouží báťuškovi Putinovi jako důkaz toho, jak zlý je ten západ, jak jim usiluje o štěstí. A průměrně hloupý a neinformovaný ovčan Ruska mu uvěří a bude za ním stát do roztrhání těla.