Listopad 2015

TTIP a další zvěrstva

22. listopadu 2015 v 23:16 -> ODKAZY
Ne že by nebylo o čem, ale chybí čas. Takže opět vkládám alespoň video s povšechným náhledem na aktuální ekonomické a geopolitické otázky.

L. Blaha probírá ze začátku veledůležitou Transatlantickou obchodní a investiční úmluvu a její dopady, pokud bude přijata. Více o ní třeba zde (můžete zrovna připojit svůj hlas proti):

V Berlíně proti ní protestovaly statisíce.

Krom toho má velmi zdravý náhled na migrační krizi. Zajímalo by mě, kdyby přišlo na věc a stát např. rozhodl, že k Vám do bytu nastěhuje "potřebné", kolik pseudohumanistů se pohrne, aby jim poskytlo přístřeší, kolik z nich se bude ochotno dělit o své příjmy, protože ať tak či onak, nepřímo zkrze daně to děláme už teď všichni (také díky jejich podpoře).

https://www.youtube.com/watch?v=Gtfer0aMWdw

(první 3:30 jsou děkovačky, lze přeskočit :))

Zpotvořená slovesa

3. listopadu 2015 v 22:06 Jazykový koutek
Objevila jsem další jazykové obludy: lidi začali používat předpony za- a vy- u sloves, kde žádné předpony nejsou potřeba. Důvodem je nejspíš snaha o větší přesvědčivost, expresi, snaha zdůraznit, že člověk opravdu něco poctivě dělá. Ale dost možná taky snaha být zajímavý, protože kdo se chápe kde které módní vlny, ať už jakékoli, připadá si obyčejně "IN".

Tak například sloveso zadefinovat - definování je zcela jasné a dostačující. Nesmyslná předpona zde nemá co dělat. Kdo zadefinovává, chce druhého přesvědčit razantně a jednou provždy o tom, že jeho definice je nevyvratitelná. Pravděpodobně to bude pěkný tupec.

Další perlička posledních dní: vyzjistit. To mi dnes přilétlo telefonem. Proč nestačí něco zjistit? Předpona vy- naznačuje hloubku, vykonání činnosti s najvětším nasazením a úpln - plenit má nedokonavý vid, zatímco vyplenit dokonavý. Když něco vypleníte, nezbyde kámen na kameni. U vyzjistit (krom toho, že je to slovo nesmyslné) je vid stejný jako u zjistit - dokonavý. Oč jsme obohaceni?

Jazykový koutek, jak vidno, na úbytě nezahyne.