Únor 2016

Je módní nosit vous

26. února 2016 v 22:20 Zámyšlenky
Všímám si toho, že poslední dobou zase frčí vousy. Zejména městští floutci a kavárenštní povaleči si nechávají vytvořit binládinovskou image (obvykle vous nebo alespoň starší strniště + pačesy neboli drn k tomu). Vždycky z nich mám pocit, že si pak připadají strašně zajímaví. Svůj zevnějšek dotvářejí nejčastěji košilí s vykasaným podolkem či obtaženým tričkem, riflemi a teniskami. U designérů a podobné chátry je to skoro povinný stejnokroj. Zdá se, že odkudsi klíčí potřeba vypadat jako muž a svoji mužnost nějak demonstrovat. K čemuž si týpci dopomáhají právě vousatou tváří. Hustý vous sice svědčí o produkci testosteronu, to ale ještě nemusí nic vypovídat o mužnosti jako takové. Každopádně propad společnosti kamsi do 19. stol. (přinejmenším v některých směrech) tato móda dokresluje skvěle.

Proč je rovnost výhodná pro každého

18. února 2016 v 23:30 Společnost
Zrovna čtu knihu Rovnováha - proč je rovnost výhodná pro každého od R. Wilkinsona a K. Pickettové. Autoři v ní na milionech grafů dokazují, že existuje souvislost mezi příjmovou nerovností a velkou řadů negativních jevů - od zdraví psychického a fyzického, přes kriminalitu (zejména mužskou), předčasná mateřství, rozvodovost, vzájemnou nedůvěru lidí, drogovou závislost až po horší výsledky ve vzdělávání. Ukazují, že navzdory vyšším výdajů na zdravotnictví školství atd. mají země s velkou příjmovou nerovností (USA, Portugalsko, VB, Austrálie, Nový Zéland…) horší výsledky v uvedených oblastech. Nezáleží na tom, jaké je průměrné bohatství toho kterého státu (průměr je jen číslo), důležité je, jak působí nerovnost na lidi po psychické stránce. Ač chceme či ne, od mala jsme vystaveni neustálému srovnávání, jsme ponoukáni k soutěživosti o společenské uplatnění a hierarchii. Nezajímá vás, kolik "průměrně máte", ale kolik máte ve srovnání s ostatními. Přitom ale nemají všichni stejné šance - kdo pochází z chudé a nevzdělané rodiny, má menší šanci na úspěch. To, čím jste obklopeni, co do Vás okolí obtiskuje, jakým jste vystaveni stresům (i předporodním atd.), to vše utváří Vaše psychické nastavení a následně se promítá do vašeho (ne)úspěchu v reálném světě.

Proč tedy vznikají negativní jevy jako např. kriminalita či předčasná mateřství. Autoři uvádějí, že lidé, kteří nemohou dosáhnout uznání ve společnosti "legální cestou", budou hledat cesty jiné - muži si získávají ve svém prostředí svoje postavení a čest násilím, ženy/dívky tím, že předčasně dospějí. Lidé, kteří nenacházejí uspokojení ve svém životě, sahají po drogách.
Zvýšená nemocnost, civilizační choroby apod. jsou tím častější, čím je v dané společnosti větší příjmová nerovnost. V ČR čísla také rapidně rostou. Nejvíce negativní jevy (nemoci atd.) dopadají na nejchudší - jsou vystaveni největšímu stresu. Paradoxně to tedy není tak, že čím vyšší pozici zastáváte, tím větší stres máte, je to přesně obráceně. Proto i obezita více postihuje chudé, protože ti svůj stres většinou řeší jeho zajídáním - jiný způsob "relaxace" si většinou nemohou dovolit.

Velmi zajímavé je, že stres a úzkost, které nerovnost vyvolává, vede i k nárůstu narcismu a posedlostí vlastní image. Lidé, kteří si nejsou jistí svým postavením ve společnosti, nejsou sociálně ukotveni (nedosatek opravdových přátel, pevná rodina apod.), mají obavy, že budou působit neatraktivně. Obavy z toho, jakým dojmem působíme, jsou hnacím motorem konzumního způsobu života. Všichni chtějí působit jako šťastní a bohatí - a snaží se proto napodobit chování bohatých.

Místo aby se vláda snažila snižovat nerovnost - čímž by ušetřila mnoho výdajů ve všech výše zmíněných oblastech od zdravotnictví, přes nejrůznější bezpečnostní složky atp., lije peníze přesně na opačnou stranu: tam, kde si je rozeberou zase ti bohatí a chudí jen tím víc zchudnou. Kruh se uzavírá. Tuhle mi přišla zpráva, že vláda dá 30 mil. na podporu potravinových bank: nějaké organizace, které si z peněz opraví své nemovitosti (coby sklady prošlých potravin) budou pak konat "charitu". A hladový nebožáci budou chodit s prosíkem, aby neumřeli hladem. Co takhle ty peníze dát přímo lidem, aby si mohli jídlo koupit, nebo si sami něco vypěstovat??? Na tom by "nikdo nevydělal".

Rovnost má především ohromný dopad na celou ekonomiku. Pakliže lidi mějí peníze jen na to, aby spokojili základní životní potřeby (jídlo, teplo), nezbývá jim samozřejmě na tzv. nadstavbu. Jak se pak mají rozvíjet ostatní odvětví, když lidi mají tak akorát na to, aby se oděli a obuli ve stánku? Oligarcha si třeba koupí pár hodinek za půl milionu, ale to práci ani výdělek zbytku nezaručí. I kdyby nakrásně četl knihy, koupí jednu - a to zase neuživí nakladatelství. Zákon velkých čísel.

Kniha dokládá, že pakliže se sníží majetková nerovnost mezi lidmi, má to pozitivní dopad na všechny úrovně společnosti, i na bohaté. Teď ještě aby se našel někdo, kdo se této myšlenky konečně chopí. Žádné léky na rakovinu nepomohou, dokud bude chorý společenský systém.


Pro zájemce více zde: https://www.equalitytrust.org.uk/

Připomínka dějů minulých

13. února 2016 v 15:36 Společnost
Nedávno jsme v našem městě přivítali archeologa, který zkoumá velkomoravské hradisko v Mikulčicích. "Našli" důkaz, že Velká Morava zanikla násilným vpádem nepřátel. Archeolog si uvědomil, že mrtvoly, které po hradisku nacházeli, jsou roztroušeny po celém hradisku; nejsou pohřbené, leží na "povrchu", v pózách, jak je smrt zrovna zastihla, v domech i před nimi, a jedná se jen o mrtvoly žen, dětí a starých lidí. (Např. před palisádou našli pohozenou mrtvolku nemluvněte - zřejmě jak jím nějaký voják mrštilpřes hradbu.) Všechno nasvědčuje tomu, že muži byli někde na válečné výpravě, kde utrpěli porážku a následně bylo hradisko přepadeno nepřítelem a obyvatelstvo násilně vyvražděno. I proto se zde nachází velké množství vykopávek - v případě stěhování si lidé všechno důležité brali s sebou. Turkotataři takto rázně zničili centrum Velké Moravy.

Při procházce zdejším lesem můžete narazit na naučné cedulky, z nichž se dozvíte, že při obléhání Vídně Turky 1683 si své užili i zdejší obyvatelé. Vojevůdce Turků, kteří nemohli Vídeň dobýt, nechal svoje vojáky vyřádit se na jihu Moravy a vybrat si zde válečnou kořist. Plenění prý trvalo týden a 12 000 osob bylo odvlečeno do otroctví. Některým se podařilo utéct a schovat se v lesích.

Nemusí trvat dlouho a budeme čelit dalšímu nájezdu nepřátelských hord. Tentokrát nepřijdou "jen" loupit nebo odvést pár tisícotroků, přijdou naše území kolonizovat, obsadit (protože vše patří Alláhovi a co je Alláhovo, na to mají nárok). Může jich být velmi mnoho. Jestliže Německo a Rakousko uzavřou hranice, můžeme se dočkat, že se přes nás povalí desetitisíce tmavých osob, které si se zákonem hlavu nelámou. Vezmou si násilím, co budou chtít, můžou obsadit váš dům a vy se stanete bezdomoci. Vláda kolaborantů je na jejich straně. Jihomoravský kraj má asi 3400 policistů. Takže jestli si někdo naivně myslí, že státní orgány budou bránit jeho zdraví a majetek, ať na to rychle zapomene. Každý se musí především bránit sám všemi dostupnými prostředky.
Zrůdy u kormidla se rozhodly namastit si na náš účet kapsy. Zatím se stále dají pořídit i některé zbraně bez zbrojního průkazu, nakonec i takový prak, když se s ním umí zacházet, je docela dobrá zbraň; můžete se začít urychleně školit v některém z bojových sportů atd.
Tužte se, přemýšlejte a nedejte se!