Prosinec 2016

Globalizace není přirozený proces

5. prosince 2016 v 23:32 Společnost
Nebo si snad myslíte opak? Pokusím se vám dokázat, že není.

Zahraniční obchod existoval už tuze, tuze dávno, už ve starověku se národy či etnika setkávala za účelem výměny zboží. O zárodcích globalizace však můžeme hovořit až s prvními zámořskými objevy. (A to tehdy koloniální zboží ještě zdaleka nebylo "levnější" než domácí, za takové pomeranče, které se možná dostaly na stůl královský, bylo si potřeba připlatit. Ještě ani v 19. stol. nebylo zvykem snídat banány, jak jsme tomu uvyklí my.)

... Ale už tehdy vládnoucí vrstva, která disponovala kapitálem (získaným - jak jinak - ždímáním vlastního obyvatelstva), mohla začít s procesem podrobování si obyvatel dobytých území, vytváření z nich levné pracovní síly, třeba i zotročením. Prostředky: násilné porobení, vyvražďování, genocida atd. Nebýt toho, asi by bylo obtížné zásobovat celou Evropu např.
Obyvatelstvo rabských zemí užívalo těchto "výdobytků" - nebo spíš výdobitků s potěšením.
A teď si představme, že by se zámořská dobyvačná tažení nekonala: Domorodé obyvatelstvo by žilo tak, jako dosud, a místo plahočení na plantážích by pracovalo na svých políčcích. Ale všechno bylo jinak. Dobyvatelé, respektive zase jen úzká vrstva, několik málo "firem" bohatlo, a rozjel se výhodný kolotoč investice do globalizace - vykořisťování "primitivů" (těch, kteří se nedokázali náporu ubránit).

Rabové rabovali, budovali - infrastrukturu všeho druhu, aby obchod vynášel co nejvíce. Občas nějaká ta válka, když bylo potřeba. Atd.
Bez velkého kapitálu by nic z toho nebylo.

Představte si obyvatele jednoho českého a jednoho ruského nebo indického městečka. Myslíte, že by je napadlo, i kdyby na to měli čas a nějaké peníze, směňovat jablka za pomeranče, pokud by ziskem pro obě strany bylo právě jen exotické ovoce?
Taky si lze těžko představit, že by obyvatele českého městečka napadlo natáhnout přes půl světa ropovod, aby si zatopili.

Ne tak velcí a mocní, kteří z procesu globalizace bohatli. Z velkých peněz plyne moc a z ní zase poroba. Atd.

I kdybyste byli úplní ignoranti a bylo vám životní prostředí šumák - doprava mořská, silniční i letecká vytváří opravdu obrovskou ekologickou zátěž, tak by Vám alespoň nemělo být jedno, že ty rifle, které si ve slevě koupíte za 200 Kč, nejspíš ušil někdo, kdo má sotva na jídlo, i když pracuje 14 hodin denně.

Těm, kteří se snaží lidem vtloukat do hlavy nehoráznosti typu: globalizace je přirozený a nezvratný proces, vědí, proč to dělají. Vydělávají na tom. Přijetí této "pravdy" vyhovuje i lemplům, kteří mohou vypnout myšlení, čímž špatné svědomí rozdrtí ještě před vznikem embria pochyb.
Je pak smutné přihlížet, jak tupé masy vstřebávají tyto pravdy, poslušně nakupují, konzumují, ale ! taky se podílejí na tomto procesu vlastním procesem práce. Je to žel tak. Nahoře se upeče plán, k jehož vykonávání jsou potřeba operátoři. Chlebodárci vždy najdou kupy hladovějících, kteří se chtějí prodat. Ať už v Africe na plantáži nebo v Evropě na palubě nějakého outsourcinogého molochu.

Prodělají nakonec všichni - kromě těch, kteří drží otěže. A tady je právě jádro pitbula: i ti, kdo si souvislosti uvědomují, nejsou sto s tím něco udělat, protože podobně smýšlejících je málo. A když už se najdou, estabilishment jim háže klacky pod nohy a straní zase jen velkému kapitálu. Legislativu mu šije na míru a malé a střední podniky podporuje akorát vyřváváním hesel na předvolebních mítincích. O zaměstnanci vlastněných společnostech budovatelé globálního kapitalismu asi ani neslyšeli. A pokud, už se najde nějaký karabáč, kterým se opovážlivcům zavřou ústa.

Tak tedy, nenechte se mást. Nic není náhoda a nic není jen tak. Vše má své hybatele a tvůrce ideí (viz tzv. think tanky), ale též jejich vykonavatele (až po ty nejmenší mravenečky). Málo je těch, kteří zakládají ostrůvky pozitivní deviace. Chtělo by to trochu šlápnout na plyn, než nás obluda všechny sežere.