Říjen 2017

Jak vyhladovět národ

29. října 2017 v 23:30 Společnost
Dlužím svému blogu (a případným členářům) pár řádek k horentním cenám másla. Chystám se na to již dlouho. Patřím k jeho milovníkům a portmonka se mi nadouvá leda větrem. Jednoduše mě nárůst ceny o 40 % rozčaroval. Kdo stojí za těmito cenovými šoky? A co je jejich účelem?

1. argument: Ceny rostou, protože výkupní ceny mléka jsou příliš nízké a pro zemědělce likvidační. Výkupní cena mléka opravdu spíše klesá. Ceny v únoru 2017 dosahovaly 7,84 Kč/l, zatímco v únoru 2014 o 2 Kč více (9,76 Kč/l).
Je vidět, že zemědělci si nevymýšlí. Klesající cena je drtí. Pak bude nejspíš problém v tom, že trh zpracovatelů je příliš koncentrovaný a diktuje si ceny. Spotřebitel to neovlivní, i kdyb zaplatil za kostku másla 100 Kč.

K 31. 3. 2017 bylo v systému evidováno 74 registrovaných prvních kupujících mléka,
toho 29 odbytových organizací a 45 zpracovatelů mléka (SZIF, 2016). V ČR máme 1.811 mléčných farem. Tzn., že na jednoho prvního kupujícího mléka připadá 25 farem. Zatímco dříve (tím myslím první republiku) byly mlékárny skoro na každém kroku (rolnické družstevní mlékárny), nynější prvovýrobce nemá tolik na výběr: 12 největších firem s obratem 14,7 mld. Kč obsluhuje 50-60% domácího trhu.

Závěrem: věřme zemědělcům a ptejme se ÚOHS, jestli nechrní na vavřínech (co tak pozoruji, schvalují fúzování společností jedna radost).

2. argument: Ceny másla rostou kvůli narůstající zahraniční poptávce. Ano, slyšela jsem, že prý Madeta vozí máslo do Vídně, tam jde na dračku, ale vozí se všude možné, do hladové a rychle se množící Číny třeba. Nevěřte tomu, že vzrostla o 40 % z měsíce na měsíc!

3. argument: Mléka je nadbytek. Tak se podívejme, co se nadprodukcí vlastně myslí. Nejprve pár čísel, když už jsme v tom:
- Máme asi 371 tis. krav (v Rakousku to je 568 tis, tedy ca o 50 % více). Od roku 2004 se počet chovaných dojnic neustále propadá a odhaduje se, že stavy zaměstnanců v zemědělství klesnou pod 100 tis.
- České zemědělství má jeden z nejnižších podílů na HDP v EU.

Něco tady neštimuje. Pokud se mluví o nadprodukci, nemůže tím být míněna nadprodukce v ČR, ale nadprodukce v celé EU, reps. ve státech, v nichž zemědělci dostávají neustále několikanásobně vyšší dotace, než ti čeští (kteří kvůli tomu brzy docela zavřou krám).

Řešení, které bruselští idioti vymysleli: Dotace na snížení produkce. Aneb prachy za nevýrobu. Vzali to jedním vrzem, krávy i s prasata. Na začátku roku 2017 "Chovatelé krav a prasat měli dostat jako pomoc při snižování cen mléka a vepřového masa peníze od EU i z českého rozpočtu, celkem 559 mil. Kč, což schválila i česká vláda(!) … Načež čeští chovatelé slíbili, že sníží výrobu o 13 700 tun (nepíší čeho, asi mléka)." [Zdroj]

Máme málo a ještě budeme kvůi zahraniční nadprodukci svoji produkci (za naše daně) dále snižovat. Abychom se stali plně závislými na dovozu šmejdů z Německa, Polska, Holandska a spol. Ke všemu se to děje s poženáním naší vlády. Tak to dává smysl, že? Tohle by nevymyslel ani komunistický soudruh.

Je jisté, že vše mají na svědomí bruselští technokrati, kteří se rozhodli zlikvidovat celá hospodářská odvětví v jistých státech. Jejich dotace deformují trh už pěkně dlouho a na stavu našich chovů je to dobře znát.

Neoliberál by se jistě vytasil s tím, že zvýšená poptávka přiměje výrobce k vyšší produkci. Kulové!
To by platilo v případě, že by byrokracie a požadavky na chovy nevyžadovaly astronomické investice do technoogií a tuny lejster. Dnes si nemůžete jen tak koupit kozu a postavit ji do chlívka vědro s vodou. Doletí na vás hygiena. Prodáte nepasterizované mléko sousedovi? Nezapomeňte na pasterizaci, jinak se jedná o obecné ohrožení!
Četla jsem nedávno vtipný článeček na toto téma - žádný člověk se zdravým rozumem si jen tak krávu nepořídí - měl by na krku haldu úředníků, inspektorů a hygieniků, kteří by mu neustále šmejdili v chlívě.

Zdá se, že vše je nastaveno tak, abychom si za máslo buď pěkně připlatili (když už si platíme skrze daně - dotace na jeho neprodukci) nebo přešli na substituty - válečné náhražky v podobě pofiderních rostlinných tuků anebo sádlo. Kterého, ovšem, taky brzy nebude.

Vyhladovět národ je tak jednoduché, stačí k tomu pár šmejdů na nejvyšších místech.

Předvolební merenda

17. října 2017 v 23:20 Společnost
Moc se mi líbí předvolební mela, která se strhla. Jeden mafián práská na druhého a snaží se ho potopit. Takže na povrch vyplouvají na dně usazené exkrementy.

Stručně obecně známá fakta: Bureš, který se obtížně hrabe z Čapího hnízda, pouští informace o tom, jak jiní i z předchozích vlád zprasili smlouvy ohledně lithia.
ČSSD se snaží kontrovat brnkáním na sociální strunu, protože hrozí, že naštvaných 10 mil. otroků vhodí lísteček někomu jinému. Proto pořádají merendy typu pochod za vyšší mzdy nebo horečně "bojují" proti dvojí kvalitě potravin atd.
Přes všechny ty mraky kalů, které zamořují dennodenně mediální prostor, nevěřím tomu, že to pohne lidi alespoň k minimálnímu zamyšlení a budou tentokrát při volbách rozhodovat taky hlavou.

Většina se stejně nechá zpracovat marketéry a psychology, kteří vědí, jak pracuje lidská psýcha. Např. když lidé volili spícího knížete, volili ho pro jeho švihácký styl - motýlky a dýmku a proto, že měli (podvědomě) dojem, že pel aristokratičnosti tak padne i na jejich hřbety.
Další příklad: sluníčko Bartoš chytá hlasy na anténu svých dredů. Tato pofiderní známka punku pořád na mnoho lidí působí. Snad mají proto dojem, že vnese čerstvou vodu do hnijícího kachňáku. Jakmile ale člověk poslouchá, co říká, je jasné, že krom progresivního postoje ve svém oboru (IT) v mnohém jen kopíruje globalisty a žádnou skutečnou alternativu nenabízí.
Jdeme dál. ODS se snaží vzbudit zdání serióznosti a stability a velepravicovosti modrou barvičkou. Přitom Topolánek byl za mlada předák SSM (Svaz socialistické mládeže).

(Pzn. nedalo mi to a povídala jsem se na osobní historii P. Fialy. Dle wiki: dlouholetý předseda moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie, šéfredaktor Revue Proglasu, vystudovaný historik a češtinář. Kvalifikace na křeslo v PS, neřku-li ve vládě, jako když vyšije: pracovník kovaný v práci se scestnými ideologiemi, kterými církevní a panevropské dogma je. Ke všemu je to čtvrteční Žid.:))

Na závěr pár slov ke kauze lithium.
Dávala jsem sem odkaz na článek z Aeronetu.
Tehdy mě dost vyděsil, tak jsem oslovila nějaké novináře, aby po tom šli. Z Otázek V. Moravce mi přišlo poděkování za podnět. Přes FB jsem pak poslala článek M. Veselovskému, který mi v odpověď posílal jen otazníky nebo "odpovědi" typu "Aeronet???" Tenhle chlapík na mě vždy působil arogantním a nechápavým dojmem...
Člověk někdy ani necítí satisfakci, pokud se jedná o tak šílené kauzy. Veselovský je v každém případě typ, který je buď tupý a nechápavý nebo zkorumpovaný. V každém případě nemá na své pozici redaktora co dělat a uplatnil by se mnohem lépe na nějaké lince třídící odpad. Jistě by se tam mnohému naučil.