Květen 2018

Istambulská úmluva a Dublin IV.

13. května 2018 v 22:31 -> ODKAZY
Vážení, doba pokročila, přituhuje a skoro již mrzne. Valí se toho na nás tolik... nejhorší momentální pohromy se jmenují Dublin IV. a Istambulská úmluva.

První má naplnit program na islamizaci Evropy a rozvrat národních států (zrušení státních hranic) prostřednictvím řízené migrace v rukou elit EU a především neziskových orgranizací. Druhá má zkázu provést v na úrovni rodin i každého jedince tzv. vykořeněnním genderových stereotypů (žena muž, otec, matka). Napříště omyl, který bude vymýcen vymýváním mozků a krádežemi dětí (nadnárodním! orgánem GREVIO), jako to probíhá ve Skandinávii. K adopci budou dávány homo a jinosexuálům, kde rodinu bude tvořit rodič1 a rodič2.

I kdyby se lidé včas vzpamatovali a hromadně protestovali proti těmto zrůdnostem, EU a její pohlaváři přispěchají vzápětí s další a ještě horší verzí téhož (proto taky Dublin IV., protože mu předcházely už tři verze). Když o tom někomu říkám, jen se poťouchle ušklebuje, páč si myslí, že mi straší ve věži. Ale fakt je ten, že v konvenčních médiích o tom mlčí jako pařezy. Namísto toho "informují" o tom, že Putinův režim je autoritářský a proto je třčeba ve všech státech kolem Ruska budovat vojenské základyn NATO, pořádat barevné revoluce atd. Zato že Agenda 2030 plánuje do r. 2030 nasunout do Evropy 56 mil. migrantů, není hodno zmínky.

Ještě k té Istambulské úmluvě: když si ji přečtete, nebudete z toho vůbec moudří, je psána tak šalamounsky otevřeně, aby byl prostor v podstatě pro cokoli. Zaštiťují se ochranou lidksých práv apod., ale na to všechno již normy máme a další vymyšlenosti nepotřebujeme.

V podstatě jde o jakýsi nacistický Lebensborn naruby: Lebensborn usiloval o vytvoření čisté, vyšší árijské rasy, zatímco zde jde o psychický a rasový rozklad současných evropských společností.

Stručně k výše uvedenému zde.

A zde ještě pár slov k Marrákešské politické deklaraci, podepsané ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem (ANO). ANO je zrádcovská strana a její členové by měli viset.